Nháp_𝐑𝐄𝐌𝐄-𝐃 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊𝐌𝐎𝐑𝐄𝐒 – TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU và RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH

450.000 410.000

Thành phần và hàm lượng các chất trong 1 viên:
– Tanacetum parthenium (Feverfew) trích xuất equiv khô lá 560 mg (chuẩn hóa để có parthenolide 400 mg)
– Riboflavin (vitamin B2) 100 mg
– Pyridoxin hydroclorid (vitamin B6, pyridoxine 20,57 mg) 25 mg
– Axit folic (vitamin B9) 250 mg
– Cyanocobalamin (vitamin B12) 400 mg
– Magnesium orotate dihydrate (magiê 3,63 mg) :56,72 mg

Hỗ trợ khách hàng:

Quý khách vui lòng xem kỹ trước khi đặt hàng, sản phẩm không được đổi trả vì lý do không thích, không hợp.

Hotline tư vấn:

Nháp_𝐑𝐄𝐌𝐄-𝐃 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊𝐌𝐎𝐑𝐄𝐒 – TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU và RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH

450.000 410.000

Đặt hàng ngay